ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

O «Ερμής», χρησιμοποιώντας το σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο χειρίζεται το ειδικευμένο μας προσωπικό και είναι εγκατεστημένο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, διενεργεί τα εξής:

1. Φροντίζει για:

  • Τον επιμερισμό των κοινόχρηστων δαπανών της πολυκατοικίας.
  • τον επιμερισμό της δαπάνης  πετρελαίου ή φυσικού αερίου (ωρομέτρηση, θερμιδομέτρηση) με πλήρη ανάλυση των ενδείξεων του μετρητή θέρμανσης, ειδικά για τις πολυκατοικίες που έχουν σύστημα αυτονομίας θέρμανσης.
  • Την τήρηση των βιβλίων ΙΚΑ της πολυκατοικίας.
  • Την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση ιδιοκτητών και ενοικιαστών.

2. Παραδίδει τον φάκελο κοινοχρήστων στον διαχειριστή της πολυκατοικίας, με:

  • Την συγκεντρωτική κατάσταση κοινόχρηστων δαπανών εις διπλούν.
  • Την ειδοποίηση πληρωμής κοινοχρήστων για όλα τα διαμερίσματα με ανάλυση για κάθε κατηγορία δαπανών.
  • Την αντίστοιχη σε κάθε ειδοποίηση εξοφλητική απόδειξη κοινοχρήστων δαπανών.
  • Ξεχωριστή εξοφλητική απόδειξη για τον ιδιοκτήτη στα ενοικιασμένα διαμερίσματα - όταν υπάρχουν έξοδα ιδιοκτητών.

 

 

 


Μηχανογράφηση
Εμπιστευθείτε την πιο οργανωμένη και ειδικευμένη επιχείρηση με εμπειρία 25 ετών και εξασφαλίστε διαμονή χωρίς προβλήματα!
25 Χρόνια στην υπηρεσία των Πολυκατοικιών της Λάρισας..
   © Copyright 2005 ΕΡΜΗΣ - Development by NewMedia.net